Dato: 24. februar 1867
Fra: Frederik Bøgh   Til: Elisa (Anna Elisabeth) Bøgh, f. Plum
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn, d. 24de Februar 1867.

- - - Jeg har været ude og har spist til Middag hos Henriques's med mit sædvanlige Søndagsselskab: Carl Bloch, Juliette Price, Høedt, Fru Jerichau, H. C. Andersen og dertil Gade, som jeg iaften elsker. Hvor er han frisk og stemningsrig og prægtig!

Han er som en anden fornuftig Mand, der forstaar sig paa alt Muligt, hvad der hører denne Verden til, og saa er han tillige denne store, store Kunstner. Efter Bordet sad jeg længe og talte med ham om "Korsfarerne". Han har da ganske rigtig tænkt sig dette Stof symbolsk som et Billede paa Menneskelivet. Han og jeg passe godt; der er Sympati imellem os; jeg føler mig ligeoverfor ham, som om han var min Ven, hvem jeg kan sige Alting. Hvor ere dog disse ægte Kunstnernaturer elskværdige; men hvor ere de tillige sjældne! Der er ikke Spor af Fordringsfuldhed eller Affektation eller Spræl af nogen¬somhelst Art ved ham. Selv Andersen var mig lidt uægte iaften. Han kom der med sin mexikanske Guadeloupeorden om Halsen (Carl Bloch kalder den Guano-orden), og han skabede sig. -- Der var da ogsaa smukke Damer. - Iøvrigt tilbragte jeg den største Del af Aftenen med en Whist sammen med Carl, Fru Jerichau og Gade; den var meget genial og fuld af Distraktion; Andersen og Høedt vare Tilskuere, og Andersen var nærved at faa ondt, da Fru Jerichaus Ærmer glede ned, saa at Chemisen kom tilsyne. - - -

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost