Dato: Maj 1863
Fra: Frederik Bøgh   Til: Elisa (Anna Elisabeth) Bøgh, f. Plum
Sprog: dansk.

[...] H. C. Andersen er vendt hjem fra Spanien. Han er nu taget paa Landet for at skrive sin Rejse. Begyndelsen, som blev til her i Byen, har han læst for mig, og jeg er tiltalt af Maaden, hvorpaa han synes at ville løse denne vanskelige Opgave. En Mængde lyriske Digte har han skrevet; "de skulle dukke frem i Bogen som Blomster med Duft fra Syden". Hvorvidt disse Digte ville gjøre Lykke, kan jeg ikke afgjøre; Meget, som tiltaler og rører mig, skriver sig fra Kjendskabet til Andersens ejendommelige Personlighed, og jeg føler, at jeg ikke kan dømme upartisk. Der findes imidlertid i disse Digte en Fylde og Friskhed, som dog maaske kan vinde Folk, skjønt man jo holder mest af at skjænke Andersen hans subjektive Følelser. Bjørnstjerne er begejstret og kalder flere af disse Digte for sine Øjestene. Jeg er dog lidt bange for, at, naar man læser et Udbrud, der i Prosa kan gjengives saaledes: "Spaniens Kvinde! Du er Ild - o, saa brænd mig da op!", da vil man sige: "Andersen - det er jo latterligt!" - - - [...]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost