Dato: 9. maj 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Bøgh
Sprog: dansk.

Kjære Ven!

Tak for Deres hjærtelig Brev; jeg fik Deres levende ord og Deres Kones Haandskrift, altsaa Brev fra Dem Begge To; gid vi havde Dem hernede ved den rullende, blaa Genfersø under de hængende, grønne Pile. De skulde se Solen løfte Skygardinerne tilside, Dent du midi med sin evige Sne vilde være Dem som et lille Stykke af Paradis med den aabne blaa Himmel bag ved - - -

Paa Søndag stige vi lidt højere op, vi tage Sæde paa Glion, hvor Alt er grønt og blomstrende, men hvor dog Sneen ligger og venter paa at løses for som et Vandfald at styrte sig ned i den glasgrønne Sø. Flyv nu snart ud, bliv rask, og syng os en Sang fra Tyrols Bjerge.

Deres hjærtelig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost