Dato: 30. april 1873
Fra: Frederik Bøgh   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

30te April 1873.

Kjære Andersen

Siden Deres Afrejse have mine Tanker ofte været hos Dem; hin Mandag gjorde jeg Dem indvendig et Afskedsbesøg paa Banegaarden, derefter læste min Hustru højt for mig i Deres "Livs Eventyr", og senere om Aftenen fik jeg fat i gamle Breve, hvoriblandt flere fra Dem, saaledes ét, skrevet 1862, netop fra Montreux, hvor De traf Collins. Af Nicolajs sidste Brev glæder det mig at se, at ogsaa De har sendt mig venlige Tanker, hvorfor jeg hjærtelig takker Dem. - I den senere Tid har det desværre været daarligt med mig, og navnlig har mit Sind været meget tungt. Tidligere har jeg saa fortræffelig kunnet sysselsætte mgi med at digte Noveller, og den ene var næppe færdig, før den anden begyndte, sex saadanne ere fuldendte i mit Hoved, og et par af dem forekomme mig selv at være ret dybsindige, medens en anden er saa komisk, at jeg har kunnet sidde ganske alene og under udarbejdelsen el hjærtelig over den. Denne Virksomhed er nu foreløbig standset. Siden jeg har siddet i fri Luft for et aabent Vindue, er det, somom mit Hoved er blevet tungt og jeg selv helt igjennem tynget. - - -

- - Gid De maa føle Dem lidt let og glad i den dejlige Natur, hvor De nu lever. De véd, at De er mig inderlig kjær, og at Deres Sygdom gjør mgi meget ondt. Jeg har bedet til Gud for Dem, go De vil gjøre det Samme for mig. - Min Hustru sender Dem sin hjærtelige Hilsen.

Deres hengivne

Frederik Bøgh.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost