Dato: 15. marts 1831
Fra: Ove Christian Drejer   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Digt med Pjece: "Riimbrev til Knud Sjællandsfâr i Paradiis, eller Gjenmæle mod dennes Angreb paa Andersen af P-Davieno. Kjøbenhavn 1831.]

Til Digteren H. C. Andersen fra Forfatteren.

-

Alvorlig sad jeg i min dunkle Vraa
Med Callisen og Bang
Og Intet mindre følgeligt, end Sang,
Jeg tænkte paa:
Da liig et Glimt af Solens milde Flammer -
Traf deres Gaves Glands mit mørke Kammer!

Til Tak for hvad med svag, usikker Haand
(Skjøndt længe, skjult, i Løn, og seet af Ingen,
Forsøgt og øvet) jeg i Rimets Baand
Til Forsvar skrev for Deres Digteraand
En Blomst De skjænkte mig, paa Skjaldevingen
Udhentet dybt fra Hjertets Helligdom,
Og til et Kunstværk tryllet om!

Saa lønner gode Herre trofast Svend
I Forhold ei til Daaden, som han øved',
Men i Betragtning kun af den
Tendents, hvor han sine Kræfter prøved';
Og seer taknemmelig, med et godmodigt Smiil,
Sin Tjeners Ivrighed og Iil,
Skjøndt vel han veed, han ei hans Hjælp behøved!

Hvad kan jeg byde Dem for hvad De gav?
Ak, Intet!
Dog med tilidsfulde Blikke
Mit Rimbrev nærmer sig - at tigge
Ved Deres Fod en venlig Grav!

P-Davieno

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter