Dato: 25. oktober 1849
Fra: Fr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Dedikation i: "Fr. Høegh-Guldbergs Blomsterkurven. Mindegave, saavel for Ældre som for Yngre, 1850."

Til Digteren H. C. Andersen!

Hvad jeg var Dig som Barn, jeg Dig som Olding bliver,

den Ven, Du paa Din Vandring frydet har!

Thi sige Blomsterkurven, jeg Dig giver:

vær Oldingen den Ven, alt Barnet var!

25 Oct. 1849

Fr. Høegh-Guldberg

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost