Dato: 7. marts 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Kjøbenh. 7 Martz 1837

De maa ikke vente mig i Dag til Middag, jeg tør ikke gaae ud endnu!

Tak for Bøgerne igaar, den ene var indpakket i et Stykke Papir, hvorpaa Børnene havde kradset nogle Billeder, de morede mig, jeg kjendte godt Einars Frembringelser og tænkte ret paa den lille Unge. Hils hvo der bryde sig om min Hilsen!

Deres af Hjertet hengivne

H.C. Andersen.

Påskrift:

Frøken L. Collin i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Ejnar Askgaard