Dato: Januar 1846
Fra: Jenny Lind   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

[portræt]

[egenhændig påskrift:]

Konst och Religion blef menskan gifvit

för att visa vägen till det andra lifvet!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter