Dato: Juli 1829
Fra: Frantz Johs. Hansen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Vor Jord er ret en sær Patron,
I Ryg en Smule kroget,
Forreten en Composition
Af Ingenting og Noget.
Held den, som slentrer ei omkring
Med Sværmen her i Taaget!
Et Hverdagsliv er Ingenting,
Et "Kunstnerliv" er noget.
Held den, som fik fra Lysets Hjem
En Røst af Skabersproget,
Som, Almagt lig, kan trylle frem
Af Ingenting et Noget!
Held - stop! De Tanker flyver op,
Saasnart man aabner Laget! -
Ven! selv i denne lille Bog
Er Ingenting og Noget.
Thi blad i Bogen lidt omkring!
Den er, som Verden, broget:
Var end min Evne Ingenting,
Var dog min Villie Noget!

Din Ven

F. I. Hansen

Til S T Hr Studiosus Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost