Dato: April 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Notarius publicus
Sprog: dansk.

[Testamente]

For nogle Aar siden skrev jeg mit Testament, med de tilvørlige Underskrifter, leverede jeg samme til min Ven Etasraad Eduard Collin. De givne Bestemmelser blive uforandrede ved Kraft, men da min lille Formue siden er blevet forøget, ønsker jeg af denne Forøgelse, maa gjøres følgende Brug, naar jeg er død og borte.

-

Etatsraad Eduard Collin har af mig laant 2500 Rdlr., disse tilfalde ham og hans Hustrue.

Frøken Caroline Hanck fra Odense faaer 300 Rdlr.

Fræken Næbo og Fru Balling erholde tilsamen 200 Rdlr (altsaa 100 Rdlr hver.

Frederik VII Stiftelse for fattige Haandværkere i Odense, (Skomager Re[uafsluttet]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost