Herr Etatsraad H. C. Andersen,

Ridder af Danebroge, Dbmd, p.p.

En Kreds af Mænd og Kvinder, der beundre Dem som Digter og tillige troe at kunne henregne sig til Deres Venner, ønsker at samles med Dem Mandagen den 6te September d.A., Halvhundredaarsdagen for Deres Ankomst til Kjøbenhavn.

I dens Navn bede vi Dem derfor at være Gjæst ved et Festmaaltid den nævnte Dag Kl. 5. Medlemmer af Komiteen ville, saafremt vi modtage Deres bekræftende Svar, tage sig den Frihed at afhente Dem i Deres Bolig Kl. 4 3/4.

Kjøbenhavn den 25de August 1869

Ida Koch født Wulff

Mathilde Ørsted

E. Collin

Al. Drewsen

Martin R. Henriques

f. J.P.E. Hartmann J.Bing

Tekst fra: Solveig Brunholm