Dato: 7. juli 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Notarius publicus
Sprog: dansk.

[Testamente, fortsættelse af Brev, Brev og Brev]

[Moritz Melchiors håndskrift:] Mine mange Venner, hvortil jeg særligt regner Fru Konferentsraadinde Koch, Justitsraadinde Lind, Fru Louise Drewsen / de Efterlevende mindes flere / vælge selv Et og Andet i Boet, de kunne have Interesse for. Sølv-Skræppebladet fra Frk. Zahles Skole og Lignende, der har kunstnerisk Betydning, bortgive Executorerne efter bedste Skjøn.

Det af mig klippede og klistrede Skjærmbrædt erholder Fru Dorothea melchior.

Kommer Jonas Collin, Søn af Etatsraad Eduard Collin i pludselig Pengeforlegenhed, Og han er, som jeg er forvisset om, værdig til strax at hjælpes, / erholder ha, i Gave, 1000 Rdlr. og, om det behøves, endnu 1000 Rdlr., i rentefrit Laan.

Ved min Død, gives, eengang for alle, til "Børnepleie-Foreningen" 300 Rdlr.

H. C. Andersen.

Rolighed 7 Juli 1875.

[Herefter følger notarialvidne-attesterne]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

[Udkast

>[Moritz Melchiors håndskrift:] Mine mange Venner, hvortil jeg særligt regner Fru Konferentsraadinde Koch, Justitsraadinde Lind, Fru Louise Drewsen / de Efterlevende mindes flere vælge selv Et og Andet i Boet, de kunne have Interesse for. Sølv-Skræppebladet fra Frk. Zahles Skole og Lignende, der har kunstnerisk Betydning, bortgive Executorerne efter bedste Skjøn.

Det af mig klippede og klistrede Skjærmbrædt erholder Fru Dorothea Melchior.

[HCAs håndskrift:]

Kommer Jonas Collin, Etatsraad Eduards Collins Søn, Collins Søn, Collins Søn i en plduselige Pengeforlegenhed,/ og han er, som jeg er forvisset om, værdig til strax at hjælpes, erholder han i Gave, 1000 Rdlr og om det behøves endnu 1000 Rdlr. i rentefrit Laan..

H. C. Andersen.

"Rolighed", 7 Juli 1875.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost