Dato: 1. juni 1870
Fra: Mads Hansen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Foto af Mads Hansen med påskrift:]

Til Digteren, Etatsraad H. C. Andersen med Høiagtelse og Taknemmelighed fra Mads Hansen.

Tekst fra: Solveig Brunholm