Dato: 2. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

S.T. Hr. Capitain-Lieutenant Chr. Wulff.

Chef paa det kongelige Dampskib Ægir ved Helsingør.

Kjøbenhavn 2 August 1848

Kjæreste Ven!

Dersom det ikke er et ualmindeligt slet Veir paa Fredag, saa vil jeg med Orphelia komme ned til Helsingør, sig det hos Schneedorffs; dersom de elsværdige Mennesker da ere hjemme, skal det glæde mig særdeles; jeg skal stikke et Eventyr eller et Blad af Romaner i Lommen; Dig kan jeg da ogsaa mundtlig bringe Fødselsdags Hilsener og faae sagt et Par Ord. - Igaar var jeg med Wilhelm Moltkes i Frederiksdal, det var Grevindens Fødselsdag, men vi havde Regn og Rusk, kom alle hjem med vaade Fødder; Hils Rambusch paa det venligste.

Din trofast hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Ejnar Askgaard