Dato: December 1874
Fra: Lorenz Frölich   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Paris, 3 Plan Wagrain

Høistærede Herr Melchior

Jeg veed ej om jeg har faaet medfølgende Opfordring tilsendt fra Dem, men jeg tillader mig at sende Dem Svaret og Udbyttet. Resultatet er vel ej stor, jeg har dog gjort mit bedste, men troer rigtignok at en anden kunde gjort det bedre. Imidlertid haaber jeg, / vor lille Skjærv maa føies til en stor Sum, hvorved det smukke Foretagende kan udføres. –

Jeg beder Dem modtage mine ærbødige Hilsener, og fremføre samme til Deres Frue, og for H. C. Andersen,

naar De seer ham./

Mange svarede mig at de gav i Kbhavn.

Jeg vedføier 70 frs og beder Herr Lose udbetale dette tilgodehavende paa 100 frs.

Tekst fra: Solveig Brunholm (HCA-microrulle 3plus, 343-44)