Dato: 5. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Marie Scheel
Sprog: dansk.

Improviseret Vers paa opgivne Riim, og at det skulde handle om en Feiekost.

Som grønne Greene under nattens Stjerne
Vi sentimentalt saae op mod det Fjerne.
En Mand med en Øxe gav os et Huk,
Vi faldt - jeg forsikker - det var med et Suk.
Vi sagde til Manden: "Føl dog hvor vi lugter,
Vi bære ogsaa med Tiden Frugter;"
Men neppe han svarede Hus til sin Hat
Endsige til os, hans eneste Skat,
Han bandt os til Kost, for det gav Penge.
Han sagde at vi vilde vare saa længe
Som Mindet lever om Skjald og Helt,
Som alle Smaastjerner paa Himmelens Telt.
Saa gik han - den Mand han kaldte sig Peter,
Og det var en Mand uden Feil eller Beter;
Men vi har i Stad, uden Ly eller Læ,
Nu været og feiet for Folk og for Fæ,
I Stue, paa Gade - og I maa vide,
Aldrig fik vi at drikke og bide,
Aldrig fik vi Tak eller Sang,
Kostens Gang, det er Verdens Gang.

Glorup Juli 1850

Tekst fra: Solveig Brunholm