Dato: 21. oktober 1849
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d: 21 Oct [1849]

Indsluttet sender jeg Dem min gode Ven det Brev jeg skrev Dem den 13 d M [Brev] for at lykønske Dem til de 6 Gange heldige Opførelse for fuldt Huus, her tilføier jeg min Herr Digter disse Linier for at lykønske ham til samme Stykkes heldige Opførelse den 7 Gang og at anmode Deres Velbaarenhed om, at sende mig Brevet til Brink med de 23 Rbd dog ufrankeret tilbage; da det saa gaaer sikkerst. Anbefalende mig Deres Velbarenheds vedvarende gode Erindring haver jeg den Ære at være

Deres Velbaarenheds ærbødigste og hengivneste

G. Moltke-Huitfeldt

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)