Dato: 16. februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Program

NB (Naar Alle ere samlede og have faaet deres Thee, tænker jeg mig Festen begynde med en Fanfare og at da en Herrold eller een til Oplæsning klædt Maske træder frem og udenad siger Programmet, eller oplæser det, hvorpaa samme, afskrevet med store læselige Bogstaver ophænges paa et Sted hvor det kan sees.)

Det er Carnevale! - I Kjøbenhavn
Det kaldes at løbe Fastelavn
Slaae Katten af Tønden, og bide til Bolle
I Byen og udenfor Byens Volde!
Man stikker til Straamand, man knuser en Potte,
Slaaer Gjækken løs! er aldeles den Flotte.
- Iaften er Festen privat og lille.
Hør nu Programmet! - De komme stille
Og faae en Kop Thee ifald De ville.
De see pa hinanden, gaae op og ned
Og vente paa Liv og paa Lystighed.
Smukt klinger Fløiten og Violinen,
Nu aabnes Festen! høit skummer Vinen
Champagnen knalder, det dundrer i Øret! /
Gør Skud paa Skud! der har vi Humeuret,
Det slaaer af Tønde Alt hvad der piner,
Hver Sorg bliver søde Apelsiner.
Og den som slaaer rigtigt Tønden i Qvas
Faaer strax en Gevinst, som er ikke Fjas;
Ja den som kan bedst gjennem Straamanden stikke
Faaer ogsaa Gevinst - men jeg nævner den ikke.
Derpaa promenerer de Alle lidt,
Og kommer derved i Dandsetrit,
Den Dands gaaer livlig og let gjennem Lunden,
Med Smil i Øiet og Smiil om Munden!
Da kommer med Sang Erindringens Gjæst,
Han kommer formummet som han kan bedst
Og kalder i Minde en Hjertets Fest
Een af de kjæreste Huset har:
Velsignet den sextende Februar!
Og Glæden voxer i Stuer og Sale.
Ja det er Program til vort Carnevale!

Tekst fra: Solveig Brunholm