Dato: 2. september 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Emma Pauline Ørsted, f. Brøndum, Nicolai Ørsted
Sprog: dansk.

Hr Nicolai Ørstedt og Frøken Pauline Brøndum.

#

Mel: Vi Sømænd gjør ei mange Ord.

I Skriften staaer: "det er ei godt

At Mennesket er ene!"

Da bliver let Humeuret graat

Og gaaer paa Flintestene.

Nei, man skal see at blive To,

"To Sjæle og een Tanke",

Da seer man rundt om Roser groe

Og Frugt paa Haabets Ranke.

#

En Bryllups Dag er Glædens Dag

Der megen Alvor gjemmer,

Men Glædens Alvor er en Sag

Der andagtsfuld os stemmer.

See frem med Ungdoms Blik og Mod,

Tag Fremtids Held i Fæste

Det Bedste skeer, saa fadergod

Er Gud, han vil det Bedste./

#

Det nye Hjem en Rosenknop

Saa fuldelig jo ligner

Hver Dag et nyt Blad rulles op

Vorherre det velsigner.

Lad Vintren fyge kun med Snee

Der Vaar er hvor I bygge,

Henfarne Kjære kjærligt see

fra Himlen Eders Lykke!

#

Det deilig er at være ung,

See Livet som et Eden;

O Ingen Prøve bliver tung

For Ægte Kjærligheden

[Overstreget: For Altid fik de Kraft fra Gud

Hun mild og klog, han ligesaa

[blækklat: I] to ret passe sammen!]

Og den i evig Ungdom staaer

For den I Glaset tømmer

I dag om fem og tyve Aar

der om GuldBryllup drømmer.

Tekst fra: Solveig Brunholm