Dato: 19. maj 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Otto Scavenius
Sprog: dansk.

Frøken Frederike Castenschiold:

Den kjære Otto Scavenius

Er spillet her et lille Puds,

Thi Pakken skal ikke udi hans Vold;

Luk op, Frederike von Castenschiold!

#

Hr Øllegaard.

Ei Pakken er til det Rosenmaard,

Nei den er til Dem Hr Øllegaard!

#

Hr C. Castenskjold.

En Anden maa aabne Pakken paa ny,

Thi den er bestemt for Borreby.

Skjær over med Kniv, klip over med Sax

Saa sees det Indvendige lige strax.

H. C. Andersen

#

Solen skinner Fuglene qviddre,

Alt er saa festligt stemt.

Nu kan jo Andersen søge videre,

See hvad i Pakken er gjemt.

#

Grevinde Moltke til Espe

De løste Pakkens snevre Baand,

Men Pakken maa dog til en anden Haand,

Endnu den ei til den rette kom.

I Verden vexler det sælsomt om.

#

Fru Scavenius

Hvad her er gjemt og lukket inde,

Maa Husets Frue vide at finde,

Og hvad er dette? Kan De gjætte.

Gaae til den Rette.

#

Fru Luzie

Det er ikke til Dig, men til Een Du har kjær,

Du tænker paa Berthe – paa hende især. –

Luk op! forsigtig! hvad læser Du der?

Otto Scavenius

#

Moderen synger:

»Visselulle min Lire!«

Her faaer Du hele fire

Billeder, vil Du see!

Men lad dig ikke hindre, –

Det koster altid mindre,

Om Du kun vælger de tre!

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen