Dato: 20. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Charlotte Melchior
Sprog: dansk.

Fra det nye Hjem ved Kjøgebugt

Under Frugttræernes Ly,

Seer du Banetogets susende Flugt,

Og den rullende Sø og den vexlende Sky

Veninder og Slægt besøge dig smukt.

Du vil føle dig vel ved Kjøgeby

Ved Kjøgeby - -

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost