Dato: 3. marts 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Charlotte Melchior
Sprog: dansk.

Min egen søde Charlotte

Du kan tro jeg er rigtig din Ven

Et Kys sat i Blomster Potte

Du faaer fra Ven Andersen

Det kys sætter Blomst og Skud

Et Eventyr staaer paa hvert Blad

Snart døer jeg men under Guds Glæde

Vox glad vor Charlotte er Glæde

Du søde velsignede Lille

Din Quikhed du ikke gorstaaer

Og klarer det for dig var ilde.

Vox op i Klogskab og Aar.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost