Dato: 21. juni 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Helsted
Sprog: dansk.

Fra Strauzes lette Dandse-Melodier,

Beethovens dybe tænkte Harmoni,

Bring Du os skjønne Tone-Poesier,

Men dog din egen, Danske Poesie.

en venlig Erindring om vort Møde i Keiserstaden 1841

H. C. Andersen

Tekst fra: Ejnar Askgaard (Stargardt)