Dato: December 1848
Fra: Carsten Hauch   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Min inderlig elskede Ven!

Med megen Tak for det Program, De sidst sendte mig og især for det Brev, der fulgte dermed sender jeg Dem medfølgende Bog. [...]

Andersens Roman [De to Baronesser] har jeg med Interessse læst. Beskrivelsen over Halligerne [og] hele den Følelse og den Aand, der gaaer igjennem Bogen er vist meget smuk; derimod har jeg nok noget at invende med Hensyn til enkelte Characterer, f.Ex. med Hensyn til den unge Pige, der døer i første Deel og siger, naar vi vaagner op hist, da skal vi gjøre Commerce igjen og ogsaa forestiller sin Kjæreste med de Ord: "Her seer De Fyren." At der gives slige Characterer, det negter jeg ikke, men elskværdige ere de ikke. Den Voldsdaad, hvorved Helten i Historien fik sit italienske Udseende, forekommer mig saa rædselsfuld, at ingen Poesie kan forsones dermed; den blotte legemlige Vold er ligesaalidt som den legemlige Pinsel en Gjenstand for Poesien. - Lev vel, elskede Ven! Tiden tillader mig vanskelig at skrive mere denne Gang, da Bøgerne i et Qvarteer skulle være indpakkede for at komme med Posten. Tusinde Hilsener fra os alle! baaade til Dem go Fru Ingemann. Tør jeg bede at afgive det andet medfølgende Exemplar til Lütken.

Deres trofast hengivne

J. C Hauch

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost