Dato: 20. september 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Bournonville, f. Håkansson
Sprog: dansk.

[Digt i Helene Bournonvilles stambog]

Kjøbenhavn den 20 Sept 1843

Hvem Gud har kjær gav hans Geniets Flamme,

I tusind' Farver qvæged' det vort Syn,

Men ham, som fik det tusind Smerter ramme,

Han halv fortæres af sit Guddoms Lyn;

Tidt gaaer han reen - lyser, som vi kjendte

Men ak, fortørnes ogsaa ret, som den!

Dog elsker Gud ham høit, et trofast Hjerte

Ham kalder da sin elskte, sande Ven!

En Skytsaand følger ham, hun er en Qvinde,

Hun styrker ham paa Kampens tunge Dag,

Hans Sorg hun lukker i sit Hjerte inde,

Og mere stærk er da hans Vingeslag,

Du er en saadan Skytsaand, god og stærk,

Hans Navn, hans Lykke blev dit Hjertes Værk!

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter