Dato: 21. december 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Albert Thorvaldsen
Sprog: dansk.

Skandinavernes Julesang i Rom 1833.

Mel: Ung Adelsteen paa Tinge stod

#

Sødt dufter Juletræets Blad,
Det stod igaar i Lau[r]bærlunden!
Lad os, som Barnet, være glad
Vi er jo Alle Børn i Grunden!
Den ene Forskjæl kun jeg seer:
Een ved lidt mindre, Een lidt meer!

#

Husk, hvor det hjemme dog var smukt
Ved Juletid da vi var mindre!
Vi stod ved Døren der var lukt!
Saae gjennem Sprækken Lyset tindre
Tidt Nabobørnene var med –,
Iaften har det samme Sted!

#

Dansk, Svensk og Norsk, et Kløverblad
Med Sundheds-Kraften, Troskabs Flammen
De Brødre tre, der skildtes ad
I Roma knøttes atter sammen
Eet Sprog eet Hjem os Himlen gav,
Og Broder er hvær Skandinav!

#

Eei Drot og Hjæm vor Sjæl forlod
Hvad Hjertet elsker, må det prise,
Held Danmarks Fredrik Eiegod!
Held Sverrigs Carl Johan den Vise!
Den Skaal gensidig tømmes maae
Thi Brødre her hos Brødre staae

#

Saa sælsomt skifter Livet om,
Saa mangt et dejligt Billed svinder
Dog denne Julefest i Rom,
Vil staae blandt vore skønne Minder
Thi grib og nyd med Barnets Sjæl,
Vor lykkelige Juleqvæl!

#

H:C: Andersen

Tekst fra: Thorvaldsens Museum