Dato: 24. december 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Voigt
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Phantasier og Skizzer" 1831]

Christian Voigt.

-

Alt hvad der dybt greb i min Kjærlighed.

Det sae jeg altid snart, som Boblen briste,

Du er mig kjær! og derfor klart jeg veed,

At ogsaa Dig, jeg derfor her vil miste.

O vær mig tro, i hvad der end skal skee;

Thi Du – kun Du forstaaer min bitre Vee.

Min Tro paa Mennesker i Fryd og Smerte

Staaer mægtigt bygget paa dit Broder Hjerte. /

Til Erindring om din broderlige Ven

Forfatteren

Juleaften 1830.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost