Dato: 16. januar 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Buch
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Mit Livs Eventyr"]

Diakonisse Frøken Anna Buch som saa deeltagende pleiede mig i min Sygdom ved Juletid 1872 beder jeg gjemme denne Bog, en Erindring om min Taknemlighed

H. C. Andersen

Kjøbenhavn januar 1873

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost