Dato: 21. marts 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Francisque Michel
Sprog: dansk.

Da Adressen paa Deres ærede Skrivelse ikke var correct og der i Danmark gives uendelig mange med Navnet Andersen modtog jeg den først igaar og vil naturligviis gjerne [overstr: være Dem til Tjeneste] opfylde Deres Ønske ved [overstr: Introductions Bre] et Brev at præsentere Dem for vor danske gesandt i Paris. Jeg har [overstr: nu] i de tre sidste Vintre været meget lidende har svært ved at skrive Breve og derfor [overstr: kun] bliver denne min Skrivelse saa kort, [overstr: De vilmodtage] Deres ærede Forældre modtage som De selv, min Tak fordi jeg [overstr: var endnu] efter et kort Møde og nu efter 10 Aar dog er saa venlig i Deres Erindring

ærbødigst

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 297)