Dato: Februar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Alette Wilhelmine Due f. Sibbern
Sprog: dansk.

Høitærede naadige Frue!

Den hjertelige Deeltagelse De og Deres ædle Husbond have viist og vise mig under Deres Ophold hos os her i Danmark har tidt bevæget mig og jeg har beklaget at jeg ikke, som for faae Aar tilbage har kunnet tage Deel i Selskabslivet og i Deres Hjem end mere lært at kjende Dem. Jeg er i den sidste Tid endnu meget lidende af reumatiske Smerter og en utaalelig Sliimhoste, saa jeg kan ikke tage ud, ikke komme i Theatrene hvor jeg før / [uafsluttet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 294)