Dato: 5. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: J. Kayser
Sprog: dansk.

Høistærede

De har skriftligt henvendt Dem til mig om jeg vilde komme til Dem, bedet mig om jeg vilde sidde for Dem at De kunde erholde mit Portræt til Deres Samling og jeg har opfyldt deres Ønske. – Her i Byen gjorde man mig imidlertid opmærksom paa at De vist vilde forlange en Betalning for Deres Billeder, og for at komme paa det Rene her med, sagde jeg dem strax at jeg ikke bestilte mit Portæt, ikke vilde have det, ikke indlod mig i nogensom Slags Forpligtelse med Hensyn til Deres Galleri, men at jeg med Glæde viiste Enhver Kunstner og især som Fremmed, den ringe Velvillie og Opoffrelse af Tid at sidde for Dem, dersom jeg derved kunde være Dem til Tjeneste. Det blev sagt klart og tydeligt, ja det blev gjentaget og Det har forstaaet mig; imidlertid maa jeg her igjen gjentage det, som Svar paa Deres Brev, der i høi Grad har forundret mig. – Jeg har ikke Formue til at kjøbe mig Udødelighed i Deres Galleri og opgiver derfor denne Ære. ærbødigst.

H. C.A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 316)

Kopenhagen 5 Mai 1852.

Sie haben Sich schriftlich an mich gerichtet, haben mich gebeten Ihnen zu sitzen, damit Sie mein Bildniß für Ihre Sammlung erhalten könnten, und ich habe Ihren Wunsch erfüllt. Man machte mich später darauf aufmerksam, daß Sie mir villeicht eine Bezahlung für Ihr Bild abfordern würden; um hiermit im Reinen zu sein, sagte ich Ihnen gleich, daß ich mein Bild nicht bestelle, es nicht haben wollte, mich in keinerlei Verpflichtung rücksichtlich Ihrer Gallerie einlaße, daß ich aber einem jeden Künstler, und namentlich dem Freunden, das Wohlwollen und die / [resten af gengivelsen mangler]

Tekst fra: Solveig Brunholm (Bonhams auktionskatalog, lot 371, 4.11.2008)