Dato: 19. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Poulsen
Sprog: dansk.

Kjære Hr

Deres ungdomsfriske, hjertefulde Digt til mig rørte mig [overstr: opfyldte mig med Tak og] og glædede mig tillige! jeg skal gjemme det mellem mine kjære poetiske Skatte, som ædle og store Mænd har gjort mig mig med i det var en smuk kjærlig Følelse der bragte Dem til at skrive det og sende mig det; jeg har efter Gjennemlæsningen en Slags veemodig Følelse ved at jeg ikke i mit Livs Udvikling har faaet Leilghed til lidt mere end Tilfældet er at have været sammen med Dem, lært ret at kjende Dem; der er kun 30 Aar mellem vore Aldre, hvor undeligt lidt i den store Evigheds Sum, saa meget som rækker hinanden Haanden. Tak for det Aandens kjærlige Haandtryk De giver mig. Gud give mig det Beskenhedens Sind, de den Ældre saa stort og smukt udtaler han give Dem endnu Lyst, glade Dage her og hvor vi mødes til ny ungdommelig Virken begge. –

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 318)