Dato: ukendt årstal
Fra: H.C. Andersen   Til: Georg E Hansen
Sprog: dansk.

De har tilladt mig at henvende mig til og i Gjerning opfyldt det,

De har sagt og i Gjerning opfyldt det at naar jeg engang behøvede et Par af mine Photographi-Portrætter skulde jeg for samme Priis (8ß) som jeg i Byen kan faae daarlige Efterligninger erholde de gode Billede hos Dem. I Dag trænger jeg til et Par Stykker, og mellem disse eet i Kabinets Format. Jeg er Dem meget taknemlig for Deres Velvillie og det vil glæde mig om De nu – da jeg føler mig i god Bedring – ønsker jeg en Dag i næste Uge sidder for Dem til et nyt Billede.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 319)