Dato: 12. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Gerhard Vilhelm Mau
Sprog: dansk.

De fire resterende Postmærker har jeg modtaget og takker for disse, dog maa jeg for Nøiagtigheds Skyld tilføie, da De troer at have modtaget et fire Marks Stykke, der er blevet antaget for et paa tre Mark, at jeg ikke sendte et saadant men at der indlagt i Papiret var to Mønter, én paa tre ß og een paa een ß. den mindre haaber jeg ikke er faldet bort underveis, da den ellers maa erstattes Dem. Tør jeg endnu bede om et Par Frimærker, for hvilke her vedlægges et 2ßs Stykke.

[med anden skrift] 4 Sk er modtaget 8 Stk Frim følger

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 303)