Dato: 6. februar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Ernst Christian August Gersdorff
Sprog: dansk.

Deres Excellense

tillad mig at bringe her min ærbødigste hjerteligste Tak for den tilsendte mig saa hædrende Skrivelse, og det medsamme fulgte Diplom og Ridderorden af den hvide Falk, jeg har i Dag skrevet til hans kongelige [Brev] Høihed og bragt min dybe Taksigelse, men jeg føler Trang ved samme Leilighed ogsaa at bevidne Deres Excellense min inderligste Hengivenhed og glæder mig til, engang ved mit første Besøg igjen i Weimar at kunne personlig bevidne den. –

6 febr. 1848

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 269)