Dato: 21. marts 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Léon Moltke-Hvitfeldt
Sprog: dansk.

Deres Excellense! Da jeg for ti Aar siden var i Bordeaux blev jeg der venlig modtaget af General Dumas og hos hvem jeg saa enkelte af hans Venner, fra een af de yngste af disse modtog jeg igaar et Brev hvori han beder mig give sig et Anbefalings Brev til Deres Excellense i Anledning af han gjort militair Opfindelse, og af hvilket han, uden nogen pekuniær Hensyn, vilde sende et Exemplar til H. M.Kongen af Danmark. Saaledes har jeg forstaaet Brevet. – Deres Excellense vil ved at modtage og tale med den unge Mand, bedst forstaae hele Sagen, som ligger uden for min Verden.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 296)