Dato: 19. februar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Deres Naade
Sprog: dansk.

[til Deres Naade, gift med en kammerherre,
Hun hedder Elisabeth til fornavn - har en datter, bor på ruten fra Christiansborg Slotskirke til Banegården]

Kjøbenhavn 19 Februar 1848

Deres Naade

er saa god og velsignet mod mig, at jeg ikke noksom kan takke Dem; at De saaledes tænker paa mig med at kunne see fra Deres Vinduer Høisalig Kongens Bisættelse er overordenligt venligt, og jeg lægger i mit Hjerte dette Træk til de mange Deres Naade har viist mig. Jeg skammer mig herved ordentlig over at jeg ikke oftere, end Tilfældet er, benytter mig af den Glæde, der er forundt mig, at jeg tør komme i Deres Hjem og af Dem og Deres der, føle mig venlig modtaget, men jeg er i denne Vinter saa særdeles beskjæftiget med den ny Roman, hvis Hovedperson som Deres Naade ved, er opkaldt efter / Dem, desuden er mit Humeur denne Vinter ikke godt, jeg har mange Timer og Dage hvor jeg kun ruller mig i mig selv og føler mig fremmed blandt Venner og Bekjendtere. Den kjære elskede Konges Død har uendeligt dybt bedrøvet mig, jeg kan endnu ikke ret vænne mig til at vide ham borte for altid.

Jeg vil imorgen forsøge paa om jeg kan være saa hældig at træffe Dem hjemme for mundtlig at sige min Tak; i Dag derimod denne skriftlige Hilsen. Hvad i øvrigt den venlige Indbydelse angaaer, da har jeg alt for et Par Dage siden modtaget en lignende fra Grevinde Moltke-Bregentved og sagt at jeg kom. Forleden fik jeg et nydeligt , venligt Brev fra Charles Dickens og et lignende meget interessant fra Digterinde Frøken Bremer. Vil Deres Naade nævne mig for Hr Kammerherren og bringe ham og Deres Datter min Ærbødigste, hjerteligste Hilsen.

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 125-26)