Dato: 3. februar 1851
Fra: A. de Saint-Aubain   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Modtag, Kiære Andersen, i Mangel af andre daglige Billetter, denne extraordinaire passé-par-tout som et Bevis paa min Høiagtelse, men tjen mig i, ikke at omtale til Vedkommende at de har den, fordi jeg ikke er istand til at hjælpe paa denne Maade, paa Flere, og De kjender Misundelsens Consequentser.

Deres A. de S.A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 29)