Dato: 23. februar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: August Westrup
Sprog: dansk.

[kladde]

Kjære Hr W

Det er mig ikke ret klart hvorfor De sender mig vedlagte Blad, jeg har altsaa jo tydeligt udtalt mig til Dem [overstr: at har jeg ] da De sidst beærede mig med et Besøg [Har jeg ikke tydeligt udtalt mig for Dem sidst, vil De da være saa venlig at sige mig at komme til mig, underret mig om Tiden].

[overstr: har lovet dem om ogsaa]

Vil De sige mig naar jeg kan vente Deres venlige Besøg,

[overstr: det] er.

De sender mig iaftes af Hr Bangs [overstr: Bo] illustrerede Børneblad og dertil en Skrivelse hvori De siger at De anseer det for Deres Pligt, mod mig at Bekjendt med [overstr: Hr] Anonym i Bladet. Jeg forstaaer ikke hvorfor? [overstr: heller ikke] Han siger at jeg har lovet ham Bidrag, naar jeg har et saadant, og / det er Sandhed; jeg har nogle Dage tidligere lovet Dem det samme [overstr: og nu er] jeg har [overstr: det skal] og de bliver saaledes den som først faaer et saadant; Alt dette udtalte jeg klart og tydeligt, da De sidst beærede mig med et Besøg, [overstr.: jeg vil] det er mig en Glæde at være en hver til Tjeneste i alt Godt hvor jeg kan, men jeg [overstr.: forpligt] forpligter mig [Ei rettet til] ikke, jeg vil have min Frihed. - [overstr.: De maa og vil erindre hvert Ord, og mine Ord der bleve udtalt] det sagde jeg og det gjentager jeg.

Jeg har ikke modtaget, ikke forlangt Honorar, jeg giver af god Villie af Interesse for Sagen, men jeg forpligter mig ikke, jeg vil have min Frihed [overstr: om den vil være til Gavn og ikke forstyrre mit gode Humeur]

[på hovedet på sidste side:]

De vil erindre vor sidste Samtale, jeg udtalte mig i al Velvillie klart og tydeligt og De vil altsaa indsee at jeg her Intet kan have at bemærke.

[Med Thora Hallagers håndskrift:]

Fløde Brød [flere tal]

2 rd 5 £ 13 ß

betalt

Thora Hallager.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 202-03)