Dato: 20. april 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Søcadetacademiet Torsdag Middag.

Vi vare i dette Øieblik ved Bordet hvor vi fik Bollemælk og Steeg, midt i denne Nydelse, kom et Brev fra Øehlenschlager, der sagde at De kunde ikke iaften have den Nydelse at høre hans Oluf den Hellige, thi der var kommet Ordre fra Prinds Christian at han ønskede at faae Hans Hellighed. Nu ere de Alle her hjemme i den gyseligste Forlegenhed, med de Indbudne, Øehlenschlager kommer ikke og vi have spiist op baade Stegen og Bollemælken. Festen udsættes derfor til videre og Deres Søster beder mig at mælde Dem / det, thi Budet skal afsted med Afsigelser. Frøken Jessen hilser mange Gange. hun har en kjøn grøn Kjole paa, som hun fandt ikke var god nok for Øehlenschlagers Tragedie, nu føler hun sig igjen rolig i den, da Tragedien udebliver.

Jeg spørger Dem om De vil see mig paa Søndag til Middag og da efter Bordet høre halv Delen af første Deel af Romanen. Faaer jeg intet Afbud til Løverdagaften, da kommer jeg Kl 3½. Nu lev ret vel!

Deres meget hengivne.

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 82-83)