Dato: 9. maj 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Alexander Wilde
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 9 Mai 1838

Min kjære, lykkelige Ven! flyv til Italien og hils smukt fra mig det deilige Land; kys den første Italienerinde, der er det værd og siig hende at Kysset er fra en Digter! Hvad den Reise-Route angaaer med Notitser, som De ønsker, da vil De, hvad Pisa og Florents angaaer, samt Reisen fra disse Byer til Rom, kunde faae en Opskrift jeg har givet Hr. Jerichau. De sætter jo Rom og Neapel som Maalet for Deres Ønsker? Hvad Rom angaaer, da er der Landsmænd, som gjøre sig en Glæde af at føre Dem omkring. Penge Forholdene ere

i Florents =

1 Colonati: spansk Pjaster = 9½ Paoli eller 1 Species

1 Fransesconi = 10 Paoli

i Rom:

1 Scudo = 1 Pjaster = 10 Paoli = 1 Species

1 Paolo = 10 Bajocci.

i Neapel

1 Pjaster = 12 Carlin = 1 Species.

1 Carlin = 12 Gran.

Fra Rom skulde De reise til Neapel over Land, det er en mageløs deilig Reise over Terrazina og Mola di Gaeta. I Neapel har vi / en Minister: Voigt der boer ved Kirken Sanct Giuseppe i Nærheden af Museum bourbonico, han siger Dem Besked. De kan i Neapel boe paa [overstr: piazza] Largo del castello i Hotellet casa tedescu. De maa spadsere gjennem villa reale til posylypo Grotten, en vei der er hugget gjennem Bjergene. See Musæet, kjør ud til Vesuv! men besøg det helst om Aftenen. Sanct Carlo og del fondo ere de bedste Theatre, men god Komedie er der ogsaa i Carlin Theatret paa Largo del castello. De spiser særdeles godt i Restaurationen i Caffe Italia der ligger i Toledogaden. Fröhlich er jo ombord, han har før været i Neapel, lad ham gjøre Gavn og sige nøiere Besked.

Tag Dem nu ellers lidt iagt for Sirenerne; allerede de gamle Digtere lader disse bygge ved Neapels Kyster og de have viist sig for alle Fremmede; der kommer nok en lille Cupido paa Toledogaden, han har en Stok i Haanden, men denne er egentlig en Piil, bella ragazza! raaber han, / og jeg - ja jeg raaber, som de synge i Farinelli: "Men Forsigtig maa man være!" - Seer De, som De bestemt gjør, den lille Amor her, da husk paa at hans Moder ikke er Venus Anadyomani, men Venus Cloacino, som slet ikke er saa respectabelt et Fruentimmer.

Bring paa Skibet Fröhlich min Afskeds Hilsen, men glem det nu ikke. Hils i Neapel Voigt og i Rom alle Danske.

venskabeligst

H. C. Andersen.

[Udskrift:] ST.

Hr Lieutenant Wilde i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 249-52)