Dato: 4. februar 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Bianco Luno
Sprog: dansk.

Kjøbenh: 4 Feb 183[6]

Kjære Hr Bjanco Luno!

Hermed sender jeg Dem min Manuscript. Vil De besørge anden Correctur til Hr Professor Abrahams og altid strax sende mig et Udhængs Ark før De trykker videre af hele Oplaget; jeg vilde gjerne løbe det lidt igjennem! Hver Uge haaber jeg, efter Løfte, at faae to dobbelt Ark. Paa Søndag kan jeg vel altsaa faae en første Correctur af det følgende.

venskabeligst

H. C. Andersen/

[Udskrift:]S.T.

Hr Bianco Luno

Kjøbenhavn.

[med anden håndskrift:] Digteren H. C. Andersens Haandskrift.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 105)