Dato: 16. august 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Mary Howitt
Sprog: dansk.

Sabloniere Hotel

Leicester Square

Kjære Fru Howitt

Min hjerteligste Tak for de smukke Timer paa Landet, for al Deres Gjæstfrihed og omhyggelighed for mig! - Jeg kom da ikke afsted i Torsdags, thi Hr hambro blev syg, Reisen er Dag for Dag opsat, imorgen haaber jeg imidlertid vi skulle flyve afsted; længe bliver jeg desværre ikke i Skottland, jeg maa være i Leipzig i Begyndelsen af September. Her sender jeg "det døende Barn" og endnu et lille Digt! Tusinde Hilsener til Alle i Hjemmet.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen /

[Udskrift:] Mss. Mary Howitt Clapton near London.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 66)