Dato: 17. juli 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: I. P. E. Hartmann
Sprog: dansk.

Søllerød, Løverdag den 17 Juli 1864.

Kjære Ven!

Tredie Act fik jeg istand herude! - Gud veed naar jeg kan sende Mere. Vedels have nu hørt alle tre Acter og synes meget glade over disse; tredie Act som Du nu faer troer jeg tiltalte dem meest. Paa Tirsmorgen er jeg, om Gud vil, i Byen, lad mig da faae et par Ord fra dig om Indtrykket af tredie Act. Hils din Kone.

Din trofaste

H: C. A.

Til J. P. E. Hartmann.

Professor, Ridder &

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 63)