Dato: 14. april 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Bulwer Lytton
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 14 April 1864.

Min hjerteligste Tak for Deres deeltagende Brev og den venlige Indbydelse til i Dag; jeg glæder mig nu meget til at gjøre Deres Bekjendtskab, men beklager at jeg ikke godt nok kan Engelsk, derfor er det ogsaa at jeg her, i mit Modersmaal, bringer Dem min Tak. Klokken fem er jeg hos Dem.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Til Sir R. Bulwer Lytton Esq.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 54)