Dato: 31. maj 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Bravo
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 31 Mai 1869

Kjære Ven!

Det kongelige danske Theaters feirede Kunsterinde Fru Eckardt er Overbringer af Brev og Hilsen, hun ledsages af Frøknerne Bournonville, Døttre af vor udmærkede Balletmester Bournonville, jeg behøver ikke at anbale til Dig nogen Landsmand eller Landsmandinde, Du er altid Opmærksomheden selv, men jeg faar her ved Leilighed til at sende Dig Hilsen. Du vil paa det Bedste tage Dig af de tre begavede Damer som / kun blive meget kort Tid i Rom, da de allerede i August maa være tilbage igjen i Kjøbenhavn. Hils Landsmændene, særligt den kjære Küchler.

Venskabeligst

H. C. Andersen

Til

Den danske General-Konsul i Rom, Hr. Bravo, Ridder af Danebrogen & -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 51-53)