Dato: 17. juli 1840
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Som et ringe Beviis paa min Erkjendtlighed for Deres velvillige Bedømmelse af "Syvsoverdag", beder jeg Dem modtage vedlagte Exemplar af den omsider udkomne Bog.

Deres hengivne

J. L. Heiberg

17 Juli 1840

S.T.

Hr. H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 17)