Dato: 30. maj 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Neumann
Sprog: dansk.

[Dedikation på portrætkort BO 142]

[på forsiden:] H. C. Andersen /

[på bagsiden, med Neumanns håndskrift:]

Efter endt fuldført Skriveri for Hr. Etatsraad H. C. Andersen er dette hans Billede mig skjænket.

[ulæseligt] Neumann

30/5 69.-

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 93, 363)