Dato: 23. februar 1823
Fra: H.C. Andersen   Til: David Vithusen
Sprog: dansk.

Til Hr. D: Withusen paa Hans Fødselsdag den 23 Februar 1823

---

Se ei paa Gavens simple ringe Værd
Men Tanken i dens Bryst som gav den. -
Mit Hjertes Følelser det ene er
Som jeg paa et Papir Dig giver. -
Sæt stedse Liid til alles gode Fader,
Med venlig Visdom styrer Han da Alt.
Foruden Sorger var jo Glæder intet
Vi følge aldrig dennes høie Værd.
Hvor Dig end Livets mørke Bølger kaster.
Hav stedse Tanken hos den Evige!
Og naar kun Tillidsfuld imod det Høie
Dit Øie hævet er, vil Haabets Stjerne
Blidt tindre gjennem Nattens Graae!
Stræb freidig frem, og glad jeg var[s]ler dig
(Den blege Digter seer i Fremtids Indre)
Du vorde vil din Slægts, din Moders Fryd
Og Danmarks, dine Venners Hæder. -

fra din Ven

Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 333)