Dato: 16. januar 1864
Fra: Bjørnstjerne Bjørnson   Til: Clemens Petersen
Sprog: dansk.

Kristiania 16/1 1864

Min kjere Petersen

[...] Den gamle Hauch har skrevet et smukt Digt (kun eet), H. C. Andersen ganske dejlige Stemningsudtryk i en vidunderlig simpel, for Alle gyldig Form, Ploug noget for tendentiøs bunden, ligesom historisk uretfærdig i sit største (længste) Digt, Richardt - liden, og det forundrer mig. [...]

Jeg har været daarlig, har lidt af Koldfeber. Min Familie frisk; Bjørn især. Folk elskelige mod mig. Til Sommeren er jeg tilbuden fri Rejse frem og tilbage til Spanien og frit Ophold. Jeg ved ikke om jeg tager derimod. - Welhaven bange mig, jeg for min Del lader som jeg ikke kjender ham; men taler han i et Lag, taler jeg altdi strax ovenpaa, at han kan berige sine Erfaringer.

Din ven

Bjørnson.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost